Εταιρικό προφίλ

 H "CROWN Hellas Can" ιδρύθηκε από τους πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών "Metal Box" (Αγγλία), "Continental Can" (Η.Π.Α.) και "Carnaud" (Γαλλία) και τις τράπεζες ΕΤΒΑ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το 1965.

Το εργοστάσιο της Κορίνθου κατασκευάστηκε το 1965 και το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης το 1969.

Το 1979 η "Metal Box" εξαγόρασε τα μερίδια των "Continental Can" και "Carnaud" και έγινε ο κυριότερος μέτοχος της Εταιρείας.

Το 1990 η "CROWN HELLAS CAN" πέρασε στον έλεγχο της "CarnaudMetalbox", ομίλου που προήλθε από τη συγχώνευση της "Carnaud" με τη "Metal Box".

Η "CROWN Hellas Can" εισήχθη στAο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1991. Η μητρική εταιρεία διατήρησε το 72,79% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο διατέθηκε στο επενδυτικό κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου.

Το 1996 η εταιρεία "Crown Cork & Seal Company, Inc." (Η.Π.Α.) εξαγόρασε την "CarnaudMetalbox" και κατά συνέπεια η "CROWN Hellas Can" ανήκει από τότε στον όμιλο της "CROWN".

Το 1999 υπήρξε μια σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη της Εταιρείας, η οποία απέκτησε τις μετοχές των δύο Λιβεριανών Εταιρειών "Transatlantic Shipping & Investment Company Limited" και "Oceanwind Shipping & Investment Company Limited", που από κοινού έλεγχαν κατά 100% την "ALUCANCO Βιομηχανία Αλουμινένιων Κουτιών Α.Ε.". Τον Δεκέμβριο του 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της "ALUCANCO" από την "CROWN HELLAS CAN". Έτσι η Εταιρεία απέκτησε την τρίτη παραγωγική μονάδα της στην Πάτρα.

Το 2001 η CROWN Hellas Can αποφάσισε τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με ποσοστό 5,17%, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης των προϊόντων της, την παρακολούθηση της ποσοτικής απόδοσης των προγραμμάτων και την επιτυχία του νέου θεσμού σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους.

Τον Απρίλιο του 2003 η Eταιρεία μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών (29.347) που κατείχε στην Εταιρεία "Ε.Ε.Α.Α. Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε." στην εταιρεία "Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" και έλαβε ίσο αριθμό μετοχών αυτής, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, λόγω αποφασισθείσης συμμετοχής σε αυτήν της ΚΕΔΚΕ.

Τον Ιανουάριο του 2002, η CROWN Hellas Can εξαγόρασε τις μετοχές της εταιρείας Crown Cork Sevilla S.L. και με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής μεταλλικών δοχείων μπύρας & αναψυκτικών στη Σεβίλλη. Το εργοστάσιο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Ιουλίου του 2002, όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα.

Στις 31 Ιουλίου του 2002, η CROWN Hellas Can εξαγόρασε την εταιρεία Crown Cork de Espana S.L. μαζί με τη θυγατρικής της Crown Cork Bebidas S.L. στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών δοχείων μπύρας και αναψυκτικών στο Agoncillo (Αγονθίγιο) της Βόρειας Ισπανίας. Στη συνέχεια, η CROWN Hellas Can προέβη στην πώληση των μετοχών της Crown Cork Sevilla S.L. στη νεοαποκτηθείσα Crown Cork de Espana S.L., προκειμένου να δημιουργήσει όμιλο των θυγατρικών της στην Ισπανία, στοχεύοντας στον καλύτερο έλεγχο και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκεί δραστηριοτήτων της.

Το 2003 η Société de Participations CarnaudMetalbox Investments S.A.S., θυγατρική του κυρίου μετόχου της εταιρείας, αγόρασε 575.810 μετοχές ήτοι 2,39% του συνόλου των μετοχών της CROWN Hellas Can.

Στις 15 Νοεμβρίου 2004, η CROWN Hellas Can εξαγόρασε τη Ρουμανική εταιρεία CROWNPAK S.R.L. και η οποία παράγει πλαστικά πώματα ενός και δύο τεμαχίων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία νερού, αεριούχων αναψυκτικών και μπύρας σε πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια.

Στις 18 Αυγούστου 2005, η CROWN Holdings Inc., ανακοίνωσε ότι σύνηψε συμφωνία για την πώληση του ανά τον κόσμο επιχειρηματικού της κλάδου των Πλαστικών Πωμάτων σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η PAI partners. Ως αποτέλεσμα αυτής της πώλησης, οι συνέργιες της CROWN Hellas Can και η πρόσβαση στην τεχνολογία των πλαστικών μέσω της συμμετοχής της στην CROWNPAK S.R.L. δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μας και ως συνέπεια των ανωτέρω, αποφασίστηκε η πώληση της Ρουμανικής εταιρείας CROWNPAK S.R.L. στη Ρουμανική εταιρεία GLOBAL CLOSURE SYSTEMS T.S.R.L. με έδρα το Βουκουρέστι.

Στις 21.09.2010 η εταιρεία «LOMOND Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» υπέβαλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της CROWN Hellas Can τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα.
Η διαδικασία Συγχώνευσης δι’ εξαγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη.